Regeling Dienstverlening aan Huis

HomeRegeling Dienstverlening aan Huis

Welke regels gelden er voor dienstverlening aan huis?

Dienstverlener valt onder de Regeling dienstverlening aan huis wanneer zij maximaal 3 dagen per week ingehuurd wordt voor werkzaamheden binnen het huishouden. Het moet gaan om werk dat met enige regelmaat gedaan wordt, meestal in en rond de woning van de particulier. Losse opdrachten of eenmalige klussen vallen niet onder de regeling.

Voorbeelden dienstverlening aan huis

Onder de Regeling dienstverlening aan huis vallen onder andere de volgende regelmatig terugkerende werkzaamheden:

schoonmaken, wassen, strijken en koken; de tuin onderhouden;
honden uitlaten;
boodschappen doen of medicijnen ophalen; oppassen;

huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld een hulp in de huishouding voor ouderen en langdurig zieken; zorg verlenen, al dan niet via een persoonsgebonden budget (pgb).

Niet per se in of rond het huis

Bij dienstverlening aan huis gaat het meestal om klussen in en om het huis. Dit betekent niet dat de werkzaamheden altijd in of rond de woning van de particulier moeten gebeuren. Een babysitter/nanny/aupair mag bijvoorbeeld oppassen in haar eigen woning.

Regels voor werknemer

Als u een arbeidsovereenkomst heeft en werkt onder de Regeling dienstverlening aan huis, heeft u recht op:

loon. Dit moet u vooraf afspreken en bedraagt per uur minimaal het wettelijk minimumloon;

een vakantietoeslag van 8%. Dit kan een eenmalige storting zijn of worden verrekend in de afgesproken uurprijs;

doorbetaalde vakantie. Wie bijvoorbeeld 2 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 maal 2 uur vakantie;

maximaal 6 weken loondoorbetaling bij ziekte. Dit ziekengeld is minstens 70% van het minimumloon dat voor u geldt;

verlof volgens de Wet arbeid en zorg;

een veilige en gezonde werkomgeving. U heeft namelijk te maken met een werkgever in de zin van de Arbowet, die daarvoor moet zorgen.

Geen gewone werknemer

Wie werkt volgens de Regeling dienstverlening aan huis is geen gewone werknemer. Zo kan de particuliere opdrachtgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder daarvoor toestemming te vragen aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De dientverlener kan dus zonder ontslagvergunning worden ontslagen. De particuliere werkgever moet wel de normale opzegtermijn in acht nemen.

Ook draagt de particuliere werkgever geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen af.